AKTUALNOŚCI

W tym roku szkolnym dwuletni cykl programu Perły w Koronie ukończyło dwie szkoły  i trzy placówki polonijne! Instytucje wraz z Dyrekcją, nauczycielami i młodzieżą realizującą program zostały nagrodzone Koroną Polskiego Wychowania. Korona jest potwierdzeniem, że szkoła dba nie tylko o dobry poziom zdobywania wiedzy przez młodzież, a także  uczy współpracy oraz organizacji uroczystości i akcji społecznych. Cieszymy się, że koordynatorzy i dyrekcja stwarza dla młodzieży możliwość  do rozwoju  swoich talentów, umiejętności  i zdolności.

 

Serdeczne gratulacje dla zdobywców Korony Polskiego Wychowania !

  • Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
  • Polska Szkoła społeczna im. Romualda Traugutta w Brześciu
  • Ogólnokształcąca szkoła z polskim językiem nauczania w Gródku
  • Polskie kulturalno-oświatowe stowarzyszenie w Tarnopolu
  • Szkółka jęz. polskiego przy Stowarzyszeniu Kulturalno-Oświatowym im. A. Mickiewicza w Sant-Petersburg

                  

          

           

                       

Firma PEREŁKA działająca przy Zespóle Szkół nr 13 z pogłębionym nauczaniem j. polskiego w Kamieńcu Podolskim

 w ramach I semestru  tematem, którego jest „Polska Literatury” celem semstralnym Firmy było organizacja Quizu o twórczości Leopolda Staffa  dla innych klas w szkole. Firma podzieliła się na grupa i każdy uczeń był odpowiedzialny za swoje zadania, każdy by zaangażowany. Także Firma uczestniczyła w szkolnym jarmarku „Potrawy Wigilijne” i uczestniczyła w międzyszkolnym  konkursie „Najlepsza zabawka noworoczna”    

                    

                                              

Pokaz Finałowy grup młodzieżowych Firmy "Obok Orła znak Pogoni" z Polskiej Szkoły Społeczna im. Romualda Traugutta  w Brześciu. Tematem Pokazu było Powstanie Kościuszkowskie oraz osoba Tadeusza Kościuszki. Każda z czterech grup cel który postawiła na początku semestru  wykonała na wysokim poziomie. Młodzież odtworzyła scenę przysięgi T. Kościuszki na Rynku w Krakowie 24 marca 1794 r., a także przybliżyła życiorys Kościuszki do obecnych na sali, zaśpiewała pieśni Powstania Kościuszkowskiego, zatańczyła poloneza, poczęstowała wszystkich obecnych na sali kaszą powstańców i bigosem.

 Na Pokazie Finałowych była zaproszona społeczność polska w Brześciu na  uroczystość był zaproszony także wicekonsul KG RP w Brześciu. 

 

Jak to się odbywało przedstawiają poniższe zdjęcia

      

Pokaz Finałowy organizowany  przez Firmę Młodzieżową składał się z dwóch etapów  I etap wspólna rodzinna Wigilia społeczności polskie z tradycyjnymi potrawami. II etap - pokaz filmów  przed społecznością polonijną - "Budowanie wspólnoty rodziny"  i "Adam Mickiewicz w Petersburgu"- z okazji dwusetnej rocznicy urodzin poety .

Podczas realizacji zadań młodzież  poznała jakie relacje powinny panować w szczęśliwych rodzinach, jak powinna być skonstruowana rodzina aby panowały w niej miłość, przyjaźń, zaufanie i jakie tradycje i obyczaje scalają rodzinę. Do takiej dobrej i szczęśliwej rodziny młodzi ludzie w przyszłości  powinni dążyć. Młodzież działa sumiennie – przygotowali  materiały i pytania w celu  przeprowadzenia wywiadów; - przeprowadzali  wywiady z członkami polskich rodzin, zamieszkałymi w Petersburgu, zebrali fotografie swoich rodzin jako znak pamięci i dowód rodzinnych tradycji, uczestniczyli we wspólnej  Wigilii, gdzie poinformowano zebranych o polskich tradycjach Bożonarodzeniowych

Oto relacja fotograficzna z wydarzeń

                                                                                         
 

Gimnazjum im. Jana Pawła II już od trzech lat bierze udział w międzynarodowym wychowawczo-edukacyjnym projekcie „Perły w Koronie”, dzięki któremu młodzież ma możliwość poznawania historii, kultury oraz wybitnych postaci Polski nietradycyjnymi metodami. Przygodę z „Perłami…” rozpoczęły także tegoroczne pierwsze klasy gimnazjum i 9 grudnia odbył się ich pierwszy występ – wieczorek literacki „Każdy jest twórcą”, w trakcie którego każda klasa przedstawiła jednego z wielkich polskich pisarzy.
„Perły w Koronie” to wychowawczo-edukacyjny projekt, skierowany do młodzieży polskiej, mieszkającej poza granicami Polski. Inicjatorem, promotorem i pomysłodawcą projektu jest Fundacja „Szczęśliwe Dzieciństwo” z Lublina. Od trzech lat w programie uczestniczą uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie. Dzięki temu młodzież ma okazję między innymi poznawać historię Polski i wybitnych Polaków, historię własnej Małej Ojczyzny – w sposób nietradycyjny. Uczniowie zdobywają umiejętności wydawałoby się mało przydatne: robienia wywiadów, montowania filmików, śpiewania piosenek ludowych czy wyszukiwania informacji, ale przy okazji często odkrywają swoje nieznane dotąd talenty. W projekcie udział biorą nauczyciele i uczniowie z Rosji, Białorusi, Litwy, Ukrainy, Kirgistanu, Gruzji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.

Na początku września 2016 roku były ogłoszone Dwa konkursy  na najlepsze zastosowanie

Gry Polsko Chcę Cię Poznawać!   w  ramach projektu Perły w Koronie do konkursów zgłosiły się placówki realizujące program.  

Komisja Konkursowa miała trudno, ponieważ każdy był bardzo dobry!

I O TO WYNIKI !

I konkurs 

„Najlepsze zastosowanie gry w celach edukacyjnych”

 

II konkurs 

„Najlepsze zastosowanie gry w celach poprawy

funkcjonowania w szkole"

W ramach projektu „Perły w Koronie Polski – program wspomagający edukację Polaków mieszkających poza granicami Polski”, który współfinansowany jest w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą, powstała gra edukacyjna „Polsko! Chcę Cię poznawać!”, która jest propozycją aktywnego przekazywania wiedzy o Polsce dla uczniów uczących się w języku polskim. Karty Postaci oraz Jednostki Wiedzy, za pomocą których odbywa się gra zawierają w sobie najważniejsze informacje o Polsce: historię, geografię, kulturę, język i ciekawostki. Każda Jednostka przekazuje mały fragment wiedzy, który można w czasie zajęć rozwijać i pogłębiać. Główna idea gry polega na tym, że uczniowie wchodząc w rolę postaci zdobywają wiedzę zawartą w tak zwanych Jednostkach Wiedzy. Jednostki te zawierają najważniejsze informacje dotyczące danego zagadnienia dotyczącego Polski. Następnie uczniowie dzielą się zdobytą wiedzą z innymi uczniami, co również pozwala im ją utrwalić. Gra przeznaczona jest dla uczniów w wieku od 12 lat, ale grać mogą w nią również osoby dorosłe. Minimalna liczba uczestników to 4. Liczba maksymalna to 30. Pudełko z grą zawiera instrukcję, Karty Postaci z Jednostkami Wiedzy (w pudełku są 102 karty, ale katalog kart jest otwarty i będzie rozwijany i publikowany na stronie gry) oraz 30 smyczy do zawieszenia kart na szyi.

Gra jest do pobrania w zakładce „GRA”. (więcej -> klik w tytuł)

Nauczyciele biorący udział w szkoleniach w ramach projektu poznali podstawy budowy dobrej grupy. (więcej -> klik w tytuł)

W ramach projektu „Perły w Koronie Polski - program wspomagający edukację Polaków mieszkających poza granicami Polski” (skrótowo nazywanym PwK), współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą,  w dniach 22.08-26.08 w Centrum Dobrego Wychowania w Motyczu Leśnym, koło Lublina gościliśmy nauczycieli reprezentujących 6 placówek z krajów Europy Wschodniej prowadzących nauczanie w języku polskim (więcej-> klik w tytuł): 

"Perły w Koronuie" to propozycja długofalowego programu wychowawczo-edukacyjnego skierowana do naszych partnerów projektu.

Zapraszamy do zapoznania się jakie nowe firmy młodzieżowe zostały powołane do działania w ramach w.w. programu ! (klik w tytuł)

Jednym z głównych elementów szkolenia nauczycieli było zastosowanie „Matrycy Logicznej”. „Matryca logiczna” to narzędzie przydatne do tworzenia programów wychowawczych, składające się z kilku kluczowych elementów. Podstawą każdego programu wychowawczego są jego ideały wychowawcze będące kwintesencją jego założeń. Z ideałów wychowawczych wynikają cele wychowawcze, które kolejno podlegają zaplanowaniu przyjmując formę strategii celów wychowawczych. Cel wychowawczy jaki zamierzamy osiągnąć realizując program wychowawczy powinien być jasno i konkretnie sprecyzowany, treść wychowawcza celu, powinna też wynikać z ideałów wychowawczych i strategii celów wychowawczych. (więcej->klik w tytuł)

Nauczyciele polonijni z Ukrainy, Łotwy, Litwy i Białorusi przyjechali do Motycza koło Lublina, żeby dowiedzieć się, jak w ciekawy i przystępny sposób uczyć o Polsce młodzież w swoich krajach. Do prowadzenia zajęć przygotowują ich animatorzy z Fundacji "Szczęśliwe Dzieciństwo". Porządkują wiedzę, grają w gry edukacyjne i terenowe oraz nagrywają filmiki.

Podczas szkoleń, nauczyciele będą poznawali różne metody nauczania historii Polski: np. podczas gier planszowych i nagrywania filmików dydaktycznych. Warsztaty potrwają pięć dni.

Warsztaty prowadzi Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo. W październiku na podobne zajęcia przyjedzie tu młodzież ze Wschodu.

Klip video - TVP3 Lublin z dnia 22 sierpnia 2016

(źródło: TVP3 Lublin)