AKTUALNOŚCI

Jednym z głównych elementów szkolenia nauczycieli było zastosowanie „Matrycy Logicznej”. „Matryca logiczna” to narzędzie przydatne do tworzenia programów wychowawczych, składające się z kilku kluczowych elementów. Podstawą każdego programu wychowawczego są jego ideały wychowawcze będące kwintesencją jego założeń. Z ideałów wychowawczych wynikają cele wychowawcze, które kolejno podlegają zaplanowaniu przyjmując formę strategii celów wychowawczych. Cel wychowawczy jaki zamierzamy osiągnąć realizując program wychowawczy powinien być jasno i konkretnie sprecyzowany, treść wychowawcza celu, powinna też wynikać z ideałów wychowawczych i strategii celów wychowawczych. (więcej->klik w tytuł)

Aby skutecznie i efektywnie realizować zaplanowaną strategię istotne jest opracowanie strategii metod działania, czyli dokumentu zawierającego możliwości realizacji określonych celów, metod jakie nauczyciel / wychowawca / klasa może wykorzystać w celu zrealizowania określonej strategii. Rolą dobrego lidera / wychowawcy jest ciągłe motywowanie ucznia ale też budowanie z nim pozytywnych relacji. Również w matrycy logicznej należy pamiętać o wykorzystywaniu przeróżnych środków wychowawczych czyli zestawu działań budujących pozytywne emocje i postawy u uczniów, tak aby wzmacniały one uzyskiwane efekty w realizacji poszczególnych działań młodzieży. Program wychowawczy / pomysł na wykorzystanie nowej metody / na opracowanie nowego pomysł realizacji jakiegoś przedsięwzięcia ma być oryginalny i niepowtarzalny tak aby odróżniał się względem innych, ale też by budził zainteresowanie wśród jego odbiorców / uczestników. Ostatnim też bardzo ważnym elementem jest moment pomiaru uzyskanych efektów, sprawdzenie poziomu realizacji wcześniej założonych celów. Każdy pomysł na działanie można włożyć w ramy matrycy logicznej, sprawdzić jego podstawy i założenia, tak aby bez problemu przejść do sukcesów ich realizacji!