AKTUALNOŚCI

Nauczyciele biorący udział w szkoleniach w ramach projektu poznali podstawy budowy dobrej grupy. (więcej -> klik w tytuł)

 

Pięć zasad dobrej grupy to:

  1. Cel
  2. Struktura
  3. Podział zadań
  4. Normy i zasady
  5. Miejsce skupienia

 

Istotą szkolenia było też to by wychowawcy określili swoją relację względem wychowanków odpowiadając na pytanie: Jakim wychowawcą jestem? – Postawy wychowawców w programie Perły w Koronie: wychowawca mistrz, przyjaciel, znawca programu. Każdy z nauczycieli podjął refleksję, odnośnie tego, jakie środki wychowawcze podejmuje w swojej pracy, jakie wartości prezentuje w relacji ze swoimi uczniami  i jaki chce być w stosunku do każdego z nich.