AKTUALNOŚCI

W ramach projektu „Perły w Koronie Polski - program wspomagający edukację Polaków mieszkających poza granicami Polski” (skrótowo nazywanym PwK), współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą,  w dniach 22.08-26.08 w Centrum Dobrego Wychowania w Motyczu Leśnym, koło Lublina gościliśmy nauczycieli reprezentujących 6 placówek z krajów Europy Wschodniej prowadzących nauczanie w języku polskim (więcej-> klik w tytuł): 

  • Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie (Litwa)
  • Polska Szkoła Społeczna im. Romualda Traugutta Ogólnokształcąca w Brześciu (Białoruś)
  • Państwowe Gimnazjum Polskie im. Józefa Piłsudskiego w Dyneburgu (Łotwa)
  • Szkoła z polskim językiem nauczania w Gródku Podolskim (Ukraina)
  • Polskie Kulturalno Oświatowe Towarzystwo w Tarnopolu (Ukraina)
  • Szkoła Ogólnokształcąca z pogłębionym nauczaniem języka polskiego Nr XIII w Kamieńcu Podolskim (Ukraina)

 

Podczas pobytu w Centrum Dobrego wychowania uczestnicy projektu wzięli udział w szkoleniach warsztatowych dotyczących nabycia wiedzy i umiejętności w zakresie skutecznego przekazywania wiedzy  o Polsce, polskiej kulturze, języku, historii i geografii; pogłębienia wiedzy przedmiotowej dotyczącej polskiej kultury, języka, historii i geografii; nabycia wiedzy i umiejętności w zakresie metodyki i zarządzania realizacją procesu edukacyjnego i wychowawczego w szkole; nabycia wiedzy i umiejętności w zakresie skutecznego planowania i realizowania procesu kształcenia w szkole oraz nauczycieli wiedzy i umiejętności w zakresie budowania zgranej i zmotywowanej grupy. Uczestnicy projektu wzięli również udział w wizycie studyjnej w Lublinie, której głównymi celami było stworzenie uczestnikom możliwości do zawiązania partnerstw, poznania organizacji pozarządowych wspierających edukację oraz poznanie dziedzictwa kulturowego miasta.