AKTUALNOŚCI

Na początku września 2016 roku były ogłoszone Dwa konkursy  na najlepsze zastosowanie

Gry Polsko Chcę Cię Poznawać!   w  ramach projektu Perły w Koronie do konkursów zgłosiły się placówki realizujące program.  

Komisja Konkursowa miała trudno, ponieważ każdy był bardzo dobry!

I O TO WYNIKI !

I konkurs 

„Najlepsze zastosowanie gry w celach edukacyjnych”

 

II konkurs 

„Najlepsze zastosowanie gry w celach poprawy

funkcjonowania w szkole"