AKTUALNOŚCI

Pokaz Finałowy organizowany  przez Firmę Młodzieżową składał się z dwóch etapów  I etap wspólna rodzinna Wigilia społeczności polskie z tradycyjnymi potrawami. II etap - pokaz filmów  przed społecznością polonijną - "Budowanie wspólnoty rodziny"  i "Adam Mickiewicz w Petersburgu"- z okazji dwusetnej rocznicy urodzin poety .

Podczas realizacji zadań młodzież  poznała jakie relacje powinny panować w szczęśliwych rodzinach, jak powinna być skonstruowana rodzina aby panowały w niej miłość, przyjaźń, zaufanie i jakie tradycje i obyczaje scalają rodzinę. Do takiej dobrej i szczęśliwej rodziny młodzi ludzie w przyszłości  powinni dążyć. Młodzież działa sumiennie – przygotowali  materiały i pytania w celu  przeprowadzenia wywiadów; - przeprowadzali  wywiady z członkami polskich rodzin, zamieszkałymi w Petersburgu, zebrali fotografie swoich rodzin jako znak pamięci i dowód rodzinnych tradycji, uczestniczyli we wspólnej  Wigilii, gdzie poinformowano zebranych o polskich tradycjach Bożonarodzeniowych

Oto relacja fotograficzna z wydarzeń