AKTUALNOŚCI

Firma PEREŁKA działająca przy Zespóle Szkół nr 13 z pogłębionym nauczaniem j. polskiego w Kamieńcu Podolskim

 w ramach I semestru  tematem, którego jest „Polska Literatury” celem semstralnym Firmy było organizacja Quizu o twórczości Leopolda Staffa  dla innych klas w szkole. Firma podzieliła się na grupa i każdy uczeń był odpowiedzialny za swoje zadania, każdy by zaangażowany. Także Firma uczestniczyła w szkolnym jarmarku „Potrawy Wigilijne” i uczestniczyła w międzyszkolnym  konkursie „Najlepsza zabawka noworoczna”