AKTUALNOŚCI

W tym roku szkolnym dwuletni cykl programu Perły w Koronie ukończyło dwie szkoły  i trzy placówki polonijne! Instytucje wraz z Dyrekcją, nauczycielami i młodzieżą realizującą program zostały nagrodzone Koroną Polskiego Wychowania. Korona jest potwierdzeniem, że szkoła dba nie tylko o dobry poziom zdobywania wiedzy przez młodzież, a także  uczy współpracy oraz organizacji uroczystości i akcji społecznych. Cieszymy się, że koordynatorzy i dyrekcja stwarza dla młodzieży możliwość  do rozwoju  swoich talentów, umiejętności  i zdolności.

 

Serdeczne gratulacje dla zdobywców Korony Polskiego Wychowania !

  • Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
  • Polska Szkoła społeczna im. Romualda Traugutta w Brześciu
  • Ogólnokształcąca szkoła z polskim językiem nauczania w Gródku
  • Polskie kulturalno-oświatowe stowarzyszenie w Tarnopolu
  • Szkółka jęz. polskiego przy Stowarzyszeniu Kulturalno-Oświatowym im. A. Mickiewicza w Sant-Petersburg