GRA EDUKACYJNA
Informacje szczegółowe dotyczące gry

Gra „Polsko! Chcę Cię poznawać!” to propozycja aktywnego przekazania wiedzy o Polsce dla uczniów uczących się w języku polskim.

Gra rozwijana jest wspólnie przez nauczycieli uczestniczących w programie Perły w Koronie oraz zespół Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo od roku 2014.

W ramach gry uczestnicy wcielają się w role znanych postaci związanych z Polską (postaci historyczne, naukowcy, politycy, artyści, postaci literackie, itp.) i zdobywają wiedzę zawartą w tak zwanych Jednostkach Wiedzy – czyli kolorową kartę z konkretnymi informacjami. Jednostki te zawierają najważniejsze informacje dotyczące danego zagadnienia dotyczącego Polski (np. opis wydarzenia historycznego, geografii, tradycji, hymnu, godła, wynalazków polskich, itp.).

Następnie uczniowie dzielą się zdobytą wiedzą z innymi uczniami, co również pomaga im tę wiedzę utrwalić. Z drugiej strony Jednostki Wiedzy znajduje się Karta Postaci – obejmująca informacje na temat określonej postaci (historycznej, literackiej, naukowej, itp.), informacje te zgłębiają najważniejsze treści z życia danej osoby/postaci ale też ukazują kwestie godne zapamiętania. Karty postaci oraz Jednostki Wiedzy, za pomocą których odbywa się gra zawierają w sobie też najważniejsze informacje o Polsce: historię, geografię, kulturę, język i ciekawostki.

W drugiej fazie gry grupy uczestników mają za zadanie wykonać różne zadania utrwalające wiedzę nabytą od innych w pierwszej fazie, np. przygotować quiz, odegrać scenkę, namalować obraz, zaśpiewać piosenkę, ułożyć krzyżówkę, itp. Gra przeznaczona jest dla uczniów od 12 lat, ale grać w nią mogą również osoby dorosłe. Minimalna liczba uczestników to 4 a maksymalna to 30 osób.

Zawartość gry:

- 102 karty postaci: artystów, bohaterów narodowych, przywódców, postaci literackich i innych postaci związanych z Polską

Zobacz spis Kart Postaci i Jednostek Wiedzy

- każdej postaci odpowiada Jednostka Wiedzy mówiąca o ważnym wydarzeniu historycznym, artystycznym, wynalazku, języku, geografii lub innym ważnym fakcie dotyczącym Polski

- instrukcja jak wykorzytsywać te karty: zawierająca sposoby wykorzystania kart od krótkich (do realizacji w czasie lekcji), do długich (trwających nawet cały rok szkolny)

Grę wysyłamy bezpłatnie, prosimy jednak o podanie danych kontaktowych, gdzie będzie ona wykorzystywana.