KONKURSY
informacje szczegółowe dotyczące wszystkich konkursów

  • Najlepsze zastosowanie gry w celach edukacyjnych - np. w czasie lekcji przedmiotowej. Oceniany będzie stopień skuteczności edukacyjnej zrealizowanego pomysłu i nabycie wiedzy przez uczniów.
  • Najlepsze zastosowanie gry w celach poprawy funkcjonowania w szkole - tj. np. integracji zespołów klasowych, rozwiązywania konfliktów, indywidualizacji procesu edukacyjnego, budowania środowiska społecznego szkoły np. wspólnie z rodzicami. Ten wymiar konkursu dotyczył będzie wymiaru wychowawczego i poprawy funkcjonowania szkoły, do którego można wykorzystać również opracowaną grę.