O NAS
opis celów, założeń, efektów programu

Perły w Koronie to program wychowawczo-edukacyjny przygotowany z myślą o instytucjach, szkołach polskich działających za granicą, zakładający w swoich działaniach kształtowanie postaw patriotycznych oraz edukację w zakresie języka polskiego, historii, kultury i geografii Polski. Program zawiera gotowe metody budowania grupy, motywowania młodzieży do osiągania celów, budowania właściwej kultury w grupie. Ponadto, co jest bardzo ważne dla instytucji polonijnych, przekazuje treści, niezbędne do rozwijania i pielęgnowania poczucia polskiej tożsamości narodowej, językowej i kulturowej.

Treścią programu i głównym celem jego stosowania jest budowanie wspólnoty Polaków zgromadzonych w określonym mieście (wokół konkretnej szkoły, stowarzyszenia, organizacji). Kluczowym założeniem działań wychowawczych jest nauczenie młodzieży, pokazanie jej czym są określone grupy społeczne, w których żyje i funkcjonuje człowiek. Stanowią one dla człowieka bezpieczne otoczenie, są środowiskiem, które może zapewnić optymalne warunki do rozwoju. Program kształtuje także umiejętności organizacyjne, wytwarza w młodzieży nawyk sprawnego działania, tak potrzebny na obecnym rynku pracy.

Cele programu:

  • kształtowanie postaw patriotycznych oraz edukacja w zakresie języka polskiego, historii, kultury i geografii Polski
  • budowanie poczucia tożsamości każdego młodego Polaka, jako „człowieka dobrego i wartościowego” (bycie „sobą”, odnalezienie korzeni jest efektem edukacji, dojrzałości i wymaga pracy, jest głębszym wglądem w siebie, w historię, kulturę)
  • uformowanie sprawnego, świadomego, umiejętnego i przygotowanego do życia młodego człowieka
  • budowanie motywacji do rozwijania zainteresowań i talentów wśród młodzieży polskiej mieszkającej za granicą
  • podniesienie kwalifikacji nauczycieli, jako najważniejszej jednostki chronienia, rozwijania i budowania polskości za granicą (budowanie wspólnoty Polaków zgromadzonych w określonym mieście)