O NAS
opis celów, założeń, efektów programu

Lubelska Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo od roku 1990 prowadzi działalność statutową w zakresie realizacji programów edukacyjno-wychowawczych. Pragniemy nieustanie dostarczać szkołom sposoby i pomysły na to, jak rozbudzać zainteresowania uczniów, zwiększać ich aktywność społeczną oraz zaangażowanie w naukę poszczególnych przedmiotów. Zależy nam by wskazywać młodzieży związek między wiedzą teoretyczną, a praktycznym jej wykorzystaniem, oraz tłumaczyć im znaczenie kreowania postaw obywatelskich dla rozwoju społeczności w których żyją.

Zapraszamy na stronę internetową: www.fsd.lublin.pl