Na podstawie umowy partnerskiej pomiędzy Fundacją Szczęśliwe Dzieciństwo a

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie/Litwa powołuje się następujące Firmy Młodzieżowe:

Semestr IV :

 „Arystokraci” (Kl.3a)

 „Theatrum mundi”( 3b kl)

 „Młoda generacja”( 3c kl)

 „Ludzie walczący o wolność”( 3d kl)

 Semestr III:

 „Śpiewajmy razem“ (2a kl)

„Szlachta Wileńska“ (2b kl)

„RPC“ (2c kl)

„Odkrywcy piosenek“ (2d kl) 

Semestr I:

      "Gwardia Szkolna" (1a kl)

„Diamenty w Diademie” (1b kl)

" Znawcy wileńcy" (1c kl)

"Demokrci przeciwka barbarzyństwa" (1d kl) 

                  

                 

Na podstawie umowy partnerskiej pomiędzy Fundacją Szczęśliwe Dzieciństwo

a Szkółka jęz. polskiego przy Stowarzyszeniu Kulturalno-Oświatowym 

A. Mickiewicza w Sant-Petersburg/ Rosja powołuje się Firma Młodzieżowa realizująca semestr IV

    

 

Na podstawie umowy partnerskiej pomiędzy Fundacją Szczęśliwe Dzieciństwo

a Polskim Kulturalno-Oświatowym Towarzystwem w Tarnopolu/Ukrainaw powołuje się następujące Firmy Młodzieżowe:

 

Semestr IV:

„AVALANCHE”

                    „Kuchnia na odwrót”                     

                 „Shcool news”                     

    

 

Na podstawie umowy partnerskiej pomiędzy Fundacją Szczęśliwe Dzieciństwo

a Zespołem Szkół nr.13 z pogłębionym nauczaniem języka polskiego w Kamieńcu Podolskim 

 powołuje się Firmę Młodzieżową (8 kl) realizującą I semestr  

   

Na podstawie umowy partnerskiej pomiędzy Fundacją Szczęśliwe Dzieciństwo

a Ogólnokształcącą szkołą z polskim językiem nauczania  w Gródku/ Ukraina

 powołuje się następujące Firmy Młodzieżowe:

Semestr I:

„Podolskie Kwiaty” (6 kl)

Semestr IV:

„ Podolskie Perełka” (8 kl)

„ Stokrotka z Podola” (10 kl)

„ Młode Podole” (11 kl)

  

Na podstawie umowy partnerskiej pomiędzy Fundacją Szczęśliwe Dzieciństwo

a Polskiej Szkole Społecznej im. Romualda Traugutta w Brześciu

  powołuje się Firmę Młodzieżową realizującą IV semestr