UCZESTNICY PROGRAMU
opis poszczególnych instytucji

Gimnazjum swoją działalność opiera na etyce chrześcijańskiej. Szkoła stara się zapewnić swoim uczniom przekazywanie wysokiej jakości wiedzy, praktycznych umiejętności i kompetencji niezbędnych do dalszej nauki. Zachęca do aktywnego życia w zmieniającym się społeczeństwie. Gimnazjum edukuje i promuje humanizm opraty na etyce chrześcijańskiej, demokracji i wzajemnym zrozumieniu wartości. Głównymi celami szkoły są usprawnienie procesu edukacyjnego poprzez kreowanie odpowiedzialności i kreatywności, tworzenie ciekawej oferty edukacyjnej oraz poprawa społecznego systemu informacyjnego.

   

Szkoła została założona w 1991 roku. W 2002 roku szkole nadano imię Józefa Piłsudskiego. Szkoła jako instytucja prowadzi zajęcia w języku polskim i łotewskim, dostosowując odpowiednio programy nauczania. Celem jest popularyzacja polskich i łotewskich tradycji, integracja dzieci polskiego pochodzenia w środowisku łotewskim, przekazywanie rzetelnej wiedzy. Po ukończeniu szkoły absolwenci mają szansę kontynuowania nauki na Łotwie oraz w Polsce.

Polska Szkoła Społeczna im. Romualda Traugutta Ogólnokształcąca w Brześciu (Białoruś)

Ogólnokształcąca Szkoła z polskim językiem nauczania w Gródku Podolskim prowadzona przez Związek Polaków na Ukrainie oddział w Gródku Podolskim (Ukraina)

Szkoła Ogólnokształcąca z pogłębionym nauczaniem języka polskiego Nr XIII w Kamieńcu Podolskim (Ukraina)

               

PTKO w Tarnopolu jest organizacją non profit stawiającą sobie za główny cel propagowanie wiedzy o polskim języku, historii i kulturze.