UCZESTNICY PROGRAMU
opis poszczególnych instytucji

Gimnazjum swoją działalność opiera na etyce chrześcijańskiej. Szkoła stara się zapewnić swoim uczniom przekazywanie wysokiej jakości wiedzy, praktycznych umiejętności i kompetencji niezbędnych do dalszej nauki. Zachęca do aktywnego życia w zmieniającym się społeczeństwie. Gimnazjum edukuje i promuje humanizm opraty na etyce chrześcijańskiej, demokracji i wzajemnym zrozumieniu wartości. Głównymi celami szkoły są usprawnienie procesu edukacyjnego poprzez kreowanie odpowiedzialności i kreatywności, tworzenie ciekawej oferty edukacyjnej oraz poprawa społecznego systemu informacyjnego.