UCZESTNICY PROGRAMU
opis poszczególnych instytucji

Szkoła została założona w 1991 roku. W 2002 roku szkole nadano imię Józefa Piłsudskiego. Szkoła jako instytucja prowadzi zajęcia w języku polskim i łotewskim, dostosowując odpowiednio programy nauczania. Celem jest popularyzacja polskich i łotewskich tradycji, integracja dzieci polskiego pochodzenia w środowisku łotewskim, przekazywanie rzetelnej wiedzy. Po ukończeniu szkoły absolwenci mają szansę kontynuowania nauki na Łotwie oraz w Polsce.