UCZESTNICY PROGRAMU
opis poszczególnych instytucji

Polska Szkoła Społeczna im. Romualda Traugutta Ogólnokształcąca w Brześciu (Białoruś)