UCZESTNICY PROGRAMU
opis poszczególnych instytucji

Szkoła Ogólnokształcąca z pogłębionym nauczaniem języka polskiego Nr XIII w Kamieńcu Podolskim (Ukraina)