UCZESTNICY PROGRAMU
opis poszczególnych instytucji

PTKO w Tarnopolu jest organizacją non profit stawiającą sobie za główny cel propagowanie wiedzy o polskim języku, historii i kulturze.